Goddelijke kracht of universele liefde

reiki universele liefdeskracht die tot healing kan brengen, wij zijn slechts een instrument niks kan opgedragen worden men moet er enkel voor open staan te ontvangen .

Geschiedenis:

De reiki heeft altijd bestaan maar zat door de jaren heen een beetje in een vergeethoe k. Er zijn verschillende reiki termen en benamingen de ene zegt de mijne is de juiste en de andere zegt die van mij is juist enz .

Laat het van mij aannemen de enige echte reiki is er een die uit je hart komt , doorgestuurd uit de cosmische universele liefde  en zo doorgegeven wordt naar al wie het nodig heeft . Al wie zegt de reiki van jou is niet de juiste werkt volgens mij niet met de universele onvoorwaardelijk liefde waar alles om draait .

Laat ons dankbaar zijn voor de persoon die de reiki terug tot bij ons bracht hoogleraar of niet .

In Japan in een katholieke universiteit kreeg de hoogleraar Mikao Usui de vraag van een van zijn leerlingen of er een geneeswijze bestond zoals Jezus Christus ze aanwende bij zijn volk .

Hij was zo gemotiveert dat hij de wereld rond trok op reis naar alle plaatsen en scholen inzake spirualiteit om zo tot een antwoord te komen . In een Zen klooster in Japan bestudeerde hij de onvertaalde Sutra's en vond daarin de reiki symbolen die door de vroegere grootmeesters werden gebruikt .

Daar de symbolen op zich geen enkele kracht vertoonden ging hij een heilige berg op in meditatie om alzo contact te krijgen met het Goddelijke .

De 21e dag werd zijn bede verhoord en kreeg hij de symbolen in zijn aura gegrift hij snapte de intensie van de symbolen en ging er mee aan het werk . Hij verrichte wonderbaarlijke dingen  . Hij voelde zich geroepen om deze gave met mensen te delen en vestigde zich in de achterbuurten van Kyoto om de armen te genezen .

Na een behandeling werden de mensen op termijn opnieuw ziek en bedacht  hij waarom zou ik de mensen niet inwijden en hun de symbolen doorgeven zodat ze ook deel uit maken van een healingsproces . Hij plaatste als het ware de symbolen in de aura van de patienten .

 

Dit gaf dan ook betere resultaten .

Hij gaf de kennis door aan Chujiro Hayashi die de stichter werd van de reiki klinieken . Deze gaf als laatste de kennis door aan 1 van zijn kanker patienten genezende Mevr in zijn hospitaal Mevr Hawayo Takata , deze gaf dan ook de gereduceerde kennis door aan haar kleindochter PHyllis Furumoto die de huidige "Grand Master" is van de Reiki Alliance . Ondertussen heb je de verschillende reiki vormen maar naar mijn mening is er slechts 1 de juiste en dat is die van"uit je hart onvoorwaardelijke universele liefde doorgeven" dat werkt healend bij de mens en dier .

Tenslotte zei God , Jullie zijn mijn evenbeeld dus zijn we allemaal Goddelijk alleen moeten we het toelaten in ons hart dat we instrumenten zijn van God .

Ik gebruik dan ook steeds de mantra voor ik begin "mijn handen zijn Gods instrumenten , ik ben slechts een doorgeefluik" en als ik afsluit bedank ik er dan ook voor dat ik een instrument van God mag zijn .

Reiki is dus de kracht waarover God en Boedha beschikten en waarmee ze de mens HEELDEN  van daar de term healin . Ze maakten de mens terug HEEL.

REI =Goddelijk  en Ki =Kracht

Reiki  is dus op de eerste plaats een geschenk aan jezelf , de energie stroomt altijd in de eerste plaats naar de aura van de ingewijde en daarna eventueel naar de anderen als ze er open voor staan men kan het niet buitens wil opleggen men moet het willen aanvaarden of toelaten binnen te komen.

Het is het geboorterecht van ieder mens en dier.

Zie maar hoe moeders en vaders met de aanraking uit liefde op de zere plek bij hun kinderen wonderen kunnen verlichten en pijn verzachten . 

 

Hoe werkt het?

Het is een zachte healing-methode en tevens een meditatieve kracht .  Reiki gaat daar waar het meest nodig is en vult daar het tekort aan universele levensenergie .

Het lost de oorzaak de blokkade op .

Het werkt ervaringen los en geeft ze terug aan de cosmos om ze te verwerken en op te lossen .

Elke hevige emotie laat een lidteken op onze ziel achter , de reiki gaat dus daar de wonden weer opvullen en healen , de tijd heelt vele wonden zegt men en reiki ook .

 

Het is een verwerkingsproces van verschillende teleurstellingen :

- de ontkenning niet willen aanvaarden en of toelaten , weerstand

In de electrokast springt ook de zekering de weerstand als er een te hevige instroom is van slechte energie zo is dat in ons lichaam ook .

- de reactie bewustwording en emotie weerstand

- de aanvaarding (het doorleven en meemaken van de emotie, berusten op, overgave aan,inzicht in , leerproces en verdringing

- het loslaten( levenswijsheid en neutralisatie lading)

Reiki stroomt constant door de aura van de ingewijde en versnelt daarmee het levensritme niet zodanig dat  dit schadelijk is maar ten goede komt van de kwaliteit van eten , werken , ontspannen , genieten , en beinvloed de evolutie in positieve zin .

Je wordt als het ware getransformeerd je vindt een liefdevolle basis om vandaar uit te leven en te werken .

 

Contra indicatie:

Meestal zijn er geen maar soms als er veel moet opgekuist worden kan men de komende dagen na een behandeling,duizelig zijn, uitslag krijgen (het naar buiten komen van negatieve emoties) heftige huilbuien enz.soms ook al tijdens een sessie , deze verdwijnen vanzelf en behoren bij het reinigingsproces .

 

Bij mij ben je dus in goede handen !❤